Αρχική

Σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπο τής Δειγματικής Ανασκαφής, ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που εκπονείται στα Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία Εκάλης. Στο πλαίσιο τού προγράμματος, οι μαθητές γίνονται «μικροί αρχαιολόγοι» και μαθαίνουν βιωματικά πώς πραγματοποιείται μια αρχαιολογική ανασκαφή.

Του Βασίλη Λαμπρινουδάκη
Ομότιμου Καθηγητή Αρχαιολογίας τού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
και μέλους τού Διοικητικού Συμβουλίου τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας

Τι χρειάζεται η παροχή τής εμπειρίας μιας αρχαιολογικής ανασκαφής στο σχολείο; Οι σύγχρονες μέθοδοι μιας αρχαιολογικής ανασκαφής έχουν το πλεονέκτημα ότι αποτελούν εύκολα κατανοητές και πραγματοποιούμενες διαδικασίες για παιδιά, ενώ, παράλληλα, ως αφηγήματα είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συμμετέχοντας σε μια «δειγματική», δηλαδή σκηνοθετημένη, ανασκαφή, οι μαθητές εκπαιδεύονται με βιωματική πράξη στη διαδικασία και τις μεθόδους γενικότερα τής πρωτογενούς έρευνας. Για τον σκοπό αυτό, η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία έχει δημιουργήσει ειδική υποδομή (ανασκαφικό κάνναβο με μίμηση των ερειπίων σπιτιού τής Αθήνας τού 4ου αιώνα π.Χ.) στο Αρχαιολογικό και Περιβαλλοντικό Πάρκο των Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων Εκάλης. Παράλληλα, σε ένα «Εργαστήριο Τέχνης και Ιστορίας» έχουν συγκεντρωθεί και εκτίθενται, με τον κατάλληλο υπομνηματισμό, αντίγραφα αντιπροσωπευτικών έργων από την αρχαιότητα, ώστε η εμπειρία από την πράξη τής ανασκαφής να συμπληρώνεται με την τοποθέτηση των «ευρημάτων» της μέσα στον ιστορικό χρόνο. Και τούτο, με τον κατάλληλο για παιδιά τρόπο, δηλαδή με τη δυνατότητα ψαύσης των εκθεμάτων, η οποία, σύμφωνα με τους παιδαγωγούς, τα βοηθά στη γνωριμία τους, και η οποία δεν υφίσταται κατά τις επισκέψεις τους στα μουσεία. Επιπλέον, η «Δειγματική Ανασκαφή» και το «Εργαστήριο» αποτελούν ένα ιδιαίτερα δυναμικό εργαλείο για τη διδασκαλία τής Ιστορίας, από την ελλιπή γνώση τής οποίας υποφέρει η εποχή μας. Τα δύο αυτά, μεταξύ πολλών άλλων, πολύτιμα εργαλεία διδασκαλίας τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, φιλοδοξούμε να χρησιμοποιηθούν και από άλλα σχολεία τής Επικράτειας.