ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται φωτογραφίες από την υλοποίηση τού προγράμματος σε τμήματα των Αρσακείων – Τοσιτσείων Γυμνασίων.