Απρίλιος 2018

Στις 16, 17 και 18 Απριλίου 2018, στο πλαίσιο τής Θεματικής Εβδομάδας, μαθητές και μαθήτριες τής Α΄ και Β΄ Τάξης των Α΄ και Β΄ Αρσακείων – Τοσιτσείων Γυμνασίων Εκάλης συμμετείχαν στο πρόγραμμα Δειγματική Ανασκαφή. Επικεντρώθηκαν στη μεθοδολογία μιας αρχαιολογικής ανασκαφής και εστίασαν στην τυπολογία και τη χρήση των αγγείων που ανακάλυψαν. Παράλληλα, αποπειράθηκαν να ταυτίσουν τους χώρους τής οικίας την οποία ανέσκαψαν, βάσει των κινητών και ακίνητων ευρημάτων. (Πατήστε πάνω στις φωτογραφίες, για να τις δείτε σε μεγέθυνση).

Α΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης 

Τμήμα Α΄1

Τμήμα Α΄2

Τμήμα Β΄2

Β΄ Αρσάκειο – Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης

Τμήμα Β΄3

Τμήμα Β΄4