Μάιος-Ιούνιος 2021

Τον Μάιο και τον Ιούνιο 2021 μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Δειγματική Ανασκαφή» στο Αρχαιολογικό Πάρκο των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων Εκάλης, τηρώντας όλα τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Το πρόγραμμα εστίασε στην αγγειογραφία (διάκριση μελανόμορφου και ερυθρόμορφου ρυθμού, είδη αγγείων ανάλογα με τη χρήση τους, μελέτη της εικονογραφίας τους) και στη νομισματική (προέλευση νομισμάτων ανάλογα με τις παραστάσεις στον εμπροσθότυπο και στον οπισθότυπο). Παράλληλα, οι μαθητές εξασκήθηκαν στη χρήση τοπογραφικών οργάνων (χωροβάτης και σταδία) και στον σχεδιασμό κινητών και ακίνητων ευρημάτων υπό κλίμακα.