ΧΡΗΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται εργασίες οι οποίες αναφέρονται στη μεθοδολογία μιας αρχαιολογικής ανασκαφής, στη διαχείριση τής πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και πανεπιστημιακές παρουσιάσεις σχετικές με τον ιδιωτικό βίο στην Αρχαία Ελλάδα.