Μάιος 2019

Β΄ Αρσάκειο – Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης

Την Παρασκευή 17 και την Τρίτη 21 Μαΐου 2019 μαθητές τού Α΄ 3 και Α΄ 4 τμήματος τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης, στο πλαίσιο τού μαθήματος Αρχαίας Ιστορίας, συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Δειγματικής Ανασκαφής στο Αρχαιολογικό και Περιβαλλοντικό Πάρκο των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων Εκάλης.

Οι μαθητές ανά ομάδες ανέσκαψαν σε αρχαιολογικούς τομείς, χρησιμοποίησαν για τη μέτρηση βάθους τοπογραφικά όργανα (χωροβάτη και σταδία) και σχεδίασαν υπό κλίμακα τα ευρήματα. Παράλληλα, μελέτησαν την κεραμική (σχήματα και χρήση των αγγείων,  διάκριση ερυθρόμορφου και μελανόμορφου ρυθμού), τα νομίσματα και τη θεματολογία τους (εμπροσθότυπος – οπισθότυπος), καθώς και την κάτοψη τού ανασκαμμένου οικοδομήματος.

Οι μαθητές-αρχαιολόγοι, αφού ολοκλήρωσαν την ανασκαφή, προσπάθησαν με βάση τα ημερολόγια, τις φωτογραφίες και τα σχέδια να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τα ευρήματα τού αρχαιολογικού τους τομέα.

Β΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού

Tην Πέμπτη 9 Μαΐου 2019 μαθητές τού Α΄1 τμήματος τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού συμμετείχαν στο πρόγραμμα δειγματικής ανασκαφής στο Αρχαιολογικό και Περιβαλλοντικό Πάρκο των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων Εκάλης. Αρχικά οι μαθητές ενημερώθηκαν στο Εργαστήριο Τέχνης και Ιστορίας, σχετικά με την αρχαιολογική επιστήμη και τη μεθοδολογία μιας αρχαιολογικής ανασκαφής.

Στη συνέχεια συμμετείχαν σε αρχαιολογική ανασκαφή χρησιμοποιώντας ειδικά ανασκαπτικά εργαλεία και τοπογραφικά όργανα.

Οι μαθητές ανακάλυψαν κινητά (αγγεία, νομίσματα, ειδώλια) και ακίνητα ευρήματα (θεμέλια κτηρίων). Μελέτησαν το σχήμα και τις παραστάσεις των αγγείων, ερμήνευσαν τα σύμβολα των νομισμάτων και σχεδίασαν υπό κλίμακα τα θεμέλια τού κτιρίου που ανέσκαψαν. Τέλος, με βάση τα ευρήματα οι μαθητές προσπάθησαν να χρονολογήσουν και να ερμηνεύσουν τη χρήση τού εν λόγω ανασκαμμένου αρχαίου κτιρίου.

Α΄ Αρσάκειο – Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης

Τη Δευτέρα 6 Μαΐου 2019, στο πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας, μαθητές τού Α΄1 και Α΄2 τμήματος τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσομοίωσης μιας αρχαιολογικής ανασκαφής στο Αρχαιολογικό και Περιβαλλοντικό Πάρκο τού Σχολείου. Οι μαθητές ανέσκαψαν με ειδικά εργαλεία τα θεμέλια ενός αρχαίου οικοδομήματος και αποκάλυψαν κινητά και ακίνητα αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία στη συνέχεια σχεδίασαν και χρονολόγησαν.