Μεθοδολογία μιας αρχαιολογικής ανασκαφής

Παρατίθεται ένα εγχειρίδιο σχετικό με τη μεθοδολογία μιας αρχαιολογικής ανασκαφής (Δείτε το εδώ). Μπορείτε, επίσης, να διαβάσετε και να κατεβάσετε κάθε κεφάλαιό του χωριστά (πατήστε στους ακόλουθους υπερσυνδέσμους):

εξώφυλλο

Περιεχόμενα

Αρχαιολογική έρευνα-Ιστορική αναδρομή

Αρχαιολογική επιστήμη

Αναζήτηση και εντοπισμός αρχαιολογικών θέσεων και μνημείων

Ανασκαφική έρευνα (προετοιμασία και οργάνωση μιας ανασκαφής)

Αρχαιολογικός κάνναβος και στρωματογραφία

Η τύχη των κινητών ευρημάτων της ανασκαφής

Η ερμηνεία των δεδομένων-Η δημοσίευση

Ανάδειξη μνημείων

 

Πατήστε στην εικόνα, για να δείτε την παρουσίαση «Μεθοδολογία Ανασκαφής»Μεθοδολογία_Ανασκαφής