Η διαμόρφωση τού Αρχαιολογικού Πάρκου

Στο Αρχαιολογικό και Περιβαλλοντικό Πάρκο, έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο των Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων Εκάλης, έμπειροι μαρμαροτεχνίτες από τον αρχαιολογικό χώρο τής Επιδαύρου, κατασκεύασαν με φυσικά υλικά, στις ίδιες διαστάσεις,  ένα μέρος των θεμελίων τής οικίας C, η οποία έχει ανακαλυφθεί στα δυτικά τού λόφου τού Αρείου Πάγου (βλ. φωτογραφία με κόκκινο περίγραμμα στα θεμέλια).

(Πατήστε πάνω στις φωτογραφίες, για να τις δείτε σε μεγέθυνση)

Στις 9.11.2015, το εξειδικευμένο συνεργείο από την Αρχαία Επίδαυρο αναλαμβάνει τη διαμόρφωση τού χώρου της Δειγματικής Ανασκαφής. Οι εργασίες ξεκινούν με την οριοθέτηση και εκσκαφή τού χώρου.

Με φυσικά υλικά (πέτρα, μάρμαρο, ασβεστοκονίαμα), οι μαρμαροτεχνίτες χτίζουν τα θεμέλια τής κλασικής οικίας.

Οι εργασίες προχωρούν εντατικά. Το εξειδικευμένο συνεργείο επί το έργον.

Στους διάφορους χώρους τής οικίας τοποθετούνται κινητά ευρήματα (αγγεία, ειδώλια κ.ά.), τα οποία σχετίζονται με την χρήση τού κάθε δωματίου (π.χ. αγγεία πόσεως στον ανδρώνα). Τέλος, τα κινητά ευρήματα και τα θεμέλια τής οικίας καλύπτονται με στρώσεις χώματος διαφορετικής σύνθεσης. Στις 27.11.2015, το σκάμμα παραδίδεται έτοιμο για τη Δειγματική Ανασκαφή.