Σχετικά με το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα Δειγματική Ανασκαφή περιλαμβάνει ανασκαφική πράξη, μελέτη τής στρωματογραφίας, εντοπισμό ευρημάτων, μετρήσεις με χωροβάτη και σταδία, καταγραφή ευρημάτων, καθώς και απόπειρα χρονολόγησης και αποκατάστασής τους από τους μαθητές.