Εντυπωσιακά ευρήματα από το ναυάγιο τού Έλγιν

ΠΗΓΗ: You Go Culture

Γενική άποψη του ναυαγίου και του χώρου της ανασκαφής (φωτ. Γ. Ίσσαρης)

mentor_elgin
Εικ. 1: Γενική άποψη του ναυαγίου και του χώρου της ανασκαφής (φωτ. Γ. Ίσσαρης).

Το μπρίκι ΜΕΝΤΩΡ, βυθίσθηκε μετά από πρόσκρουση σε βράχια έξω από το λιμάνι του Αβλέμονα στα Κύθηρα τον Σεπτέμβρη του 1802. Το κύριο φορτίο του, που ανελκύσθηκε σχεδόν αμέσως μετά τη βύθισή του, αποτελούσαν 17 κιβώτια με αρχαιότητες από διαφορά μνημεία της Ακρόπολης και των Αθηνών, που είχαν αποσπαστεί από την ομάδα του Λόρδου Έλγιν. Συνέχεια ανάγνωσης «Εντυπωσιακά ευρήματα από το ναυάγιο τού Έλγιν»