Σεπτέμβριος 2021-Μάιος 2022

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2021-2022, ειδικότερα από τον Σεπτέμβριο του 2021 έως και τον Μάιο του 2022, οι μαθητές της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης του Α΄ και Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Δειγματική Ανασκαφή» στο Αρχαιολογικό και Περιβαλλοντικό Πάρκο των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων Εκάλης.

Αρχικά οι μαθητές ενημερώθηκαν στις τάξεις τους και στο αμφιθέατρο του σχολείου μέσω ειδικής προβολής και συζήτησης, σχετικά με την αρχαιολογική επιστήμη και τη μεθοδολογία μιας αρχαιολογικής ανασκαφής.

Στη συνέχεια συμμετείχαν σε αρχαιολογική ανασκαφή χρησιμοποιώντας ειδικά ανασκαπτικά εργαλεία και τοπογραφικά όργανα. Οι μαθητές ανακάλυψαν κινητά (αγγεία, νομίσματα, ειδώλια) και ακίνητα ευρήματα (θεμέλια κτηρίων). Μελέτησαν το σχήμα και τις παραστάσεις των αγγείων, ερμήνευσαν τα σύμβολα των νομισμάτων και σχεδίασαν υπό κλίμακα τα θεμέλια τού κτηρίου που ανέσκαψαν.

Τέλος, με βάση τα ευρήματα οι μαθητές προσπάθησαν να χρονολογήσουν και να ερμηνεύσουν τη χρήση τού εν λόγω ανασκαμμένου αρχαίου κτηρίου.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τη φιλόλογο-αρχαιολόγο κ. Ειρήνη Φαραντούρη  και την αρχαιολόγο κ. Ερασμία Παπαγεωργίου.